Het Nieuwsblad

‘Mijn nonkel zat mee achter roof paneel Rechtvaard­ige Rechters’

Nieuwe getuigenis wijst naar kanunnik die met kerk in clinch lag

-

Vorige week nog beweerde een 93-jarig gewezen directieli­d van de voormalige Kredietban­k dat er in de jaren 80 druk werd onderhande­ld over de teruggave van het in 1934 gestolen paneel in ruil voor 20 miljoen Belgische Frank. Een deal die uiteindeli­jk afsprong nadat de tegenparti­j zijn staart had ingetrokke­n, uit angst voor het schandaal. En nu is daar plots Christiana De Geest, een 91-jarige nakomeling­e van de rijke herenboere­nfamilie Van Ongeval uit Deftinge bij Geraardsbe­rgen. Kamiel Van Ongeval was begin vorige eeuw kanunnik in het kapittel van Sint-Baafs in Gent, waar het Lam Gods hing. Zijn broer Gustaaf werd pastoor-deken in Wetteren, waar Arsène Goedertier, die jarenlang als enige dief werd beschouwd, koster was. Het spoor naar Kamiel Van Ongeval leidde in 2002 al tot een zoektocht naar het paneel in de kerk van Wetteren, zonder resultaat. Toch is De Geest zeker van haar stuk. ‘Ik heb met zekerheid gehoord dat nonkel het kopstuk was van de groep achter de roof. Dat is toch wat ik hoorde tijdens gesprekken tussen mijn moeder en vader’, zegt De Geest, die elf was op het moment van de diefstal. ‘Nonkel kreeg hulp, maar van wie weet ik niet.’

Geld voor de armen

Kamiel Van Ongeval lag ten tijde van de roof in de clinch met het bisdom Gent. Hij was de man die geld inzamelde voor de goede werken van het bisdom. Maar het geld werd in de financieel woelige jaren 30 verkeerd belegd en ging in rook op. Kamiel vond dat de armen hun geld toch moesten krijgen, maar het bisdom weigerde. ‘Toch is dat tot de laatste cent uitbetaald’, zegt De Geest. ‘Mijn moeder, die goede banden had met nonkel Kamiel en nonkel Gustaaf, had voortduren­d ruzie over de kwestie met mijn vader. Die wou dat mijn moeder mij alles vertelde, maar ze heeft het meegenomen in haar graf.’ De 91-jarige komt nu pas met haar verhaal naar buiten omdat er destijds in alle talen over werd gezwegen. Uit angst voor het schandaal. Een reden die ook het gewezen directieli­d van de Kredietban­k aanhaalde om al die jaren te zwijgen. Beide hoogbejaar­de getuigen hebben alles van horen zeggen, wat niet wegneemt dat hun getuigenis­sen niet geloofwaar­dig zijn. Maar beiden hebben geen namen van andere spilfigure­n of ook maar enig idee waar het gestolen paneel verborgen zit.

 ?? Foto: vrt ?? ‘Ik heb met zekerheid gehoord dat nonkel het kopstuk was van de groep achter de roof’, zegt Christiana De Geest over kanunnik Kamiel Van Ongeval (kleine foto).
Foto: vrt ‘Ik heb met zekerheid gehoord dat nonkel het kopstuk was van de groep achter de roof’, zegt Christiana De Geest over kanunnik Kamiel Van Ongeval (kleine foto).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium