Po­li­tie­rech­ter D’Hondt geeft ‘neef’ rij­ver­bod

Rech­ters la­ten za­ken waar­in fa­mi­lie­le­den voor­ko­men steeds be­han­de­len door een col­le­ga, maar voor Kri­s­tof D.C. uit Wet­te­ren maak­te po­li­tie­rech­ter Pe­ter D’Hondt (foto) een uit­zon­de­ring.

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

D.C. had in dron­ken toe­stand een on­ge­val ver­oor­zaakt met een niet-ver­ze­ker­de au­to en had daar­na vlucht­mis­drijf ge­pleegd. Toen de po­li­tie zijn wa­gen aan de kant had ge­zet, ver­ze­ker­de D.C. de agen­ten dat al­les wel in or­de zou ko­men. ‘Want Pe­ter D’Hondt is fa­mi­lie van mij’, be­weer­de hij. De man, die ui­ter­aard geen en­ke­le bloed­band had met de rech­ter, kwam vrij­dag tij­dens zijn pro­ces zijn ‘oom’ ook geen ge­dag zeg­gen. Hij stuur­de wel zijn ad­vo­caat. Die mocht no­te­ren hoe D.C. ver­oor­deeld werd tot ze­ven maan­den rij­ver­bod en 3.900 eu­ro boe­te. Hij moet ook sla­gen voor al­le proe­ven als hij na af­loop van zijn rij­ver­bod op­nieuw ach­ter het stuur wil. ‘Doet u mijn neef veel groe­ten’, gaf de rech­ter nog schert­send mee aan zijn ad­vo­caat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.