Vroe­ge­re res­tau­rant Jeroen Meus sluit deu­ren

Rata­ta – het vroe­ge­re Lu­zi­ne van Jeroen Meus in Leu­ven – sluit de deu­ren. Am­per twee maan­den na­dat de schoon­broer van Meus het res­tau­rant her­o­pen­de, is het voor­bij. Her en der klinkt het dat de za­ken niet goed gin­gen. Vo­rig jaar was er al­vast een ver­lies

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

In de­cem­ber van vo­rig jaar liet Meus zijn res­tau­rant over aan schoon­broer Di­dier De Roover. Vo­ri­ge zo­mer gooi­de die het con­cept he­le­maal om en maak­te hij er res­tau­rant Rata­ta van. Maar nu, twee maan­den la­ter, is de zaak al dicht. De boe­ken zou­den neer­ge­legd zijn en wie naar Rata­ta belt, krijgt al­vast nie­mand meer aan de lijn en ook re­ser­ve­ren is on­mo­ge­lijk. Noch De Roover noch Meus was gis­te­ren be­reik­baar voor com­men­taar. Naar de exac­te re­den voor de slui­ting is het dan ook ra- den. Maar uit de jaar­re­ke­nin­gen blijkt wel dat Meus zijn schoon­broer geen goud­mijn over­liet. Twee jaar ge­le­den was er van de om­zet van 712.789 eu­ro maar 24.000 eu­ro winst over. En bij de over­na­me vo­rig jaar gin­gen de cij­fers fors in het rood met een ver­lies van 73.088 eu­ro. Zeer waar­schijn­lijk moest De Roover er daar­om mee stop­pen.

Foto: liv

Di­dier De Roover met Valérie Le­naerts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.