DE HOOFD­RE­DAC­TEUR DIE WORDT UIT­GE­SPUWD DOOR DE VRT-RE­DAC­TIE

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

LUC RA­DE­MA­KERS een kri­tisch boek schre­ven over de rol van Johan Van­de La­not­te in Oos­ten­de, dis­tan­ti­eer­de hij zich daar­van in een me­de­de­ling. En als hij in­tern iets te zeg­gen heeft, komt dat er door­gaans schots, scheef en bot uit. Zo­als die keer toen hij werd ge­ïn­ter­pel­leerd door en­ke­le jour­na­lis­ten over het groei­en­de aan­tal burn-outs op de re­dac­tie. ‘ If you can’t stand the heat, stay out of the kit­chen’ – als je niet te­gen de hit­te kan, moet je uit de keu­ken blij­ven’, ant­woord­de hij kort. Zon­der een grein­tje em­pa­thie. Dat ge­brek aan in­le­ving be­schouwt hij zelf niet als een han­di­cap. ‘We wer­ken in een emo­ti­o­ne­le om­ge­ving. Dan moet er ie­mand zijn die het hoofd koel­houdt’, zei hij een paar jaar ge­le­den in een in­ter­view. ‘Een baas kan ook nooit on­voor­waar­de­lijk ach­ter zijn men­sen staan. Dat is zo ne­gen­tien­de-eeuws.’

In een in­ter­view

Een baas kan nooit on­voor­waar­de­lijk ach­ter zijn men­sen staan. Dat is zo ne­gen­tien­de-eeuws

Foto: Jim­my Kets

Luc Ra­de­ma­kers is het ver­trou­wen van zijn VRT-re­dac­tie kwijt. ‘Hij ver­de­digt zijn men­sen niet.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.