Child Fo­cus klaagt VRT aan voor beel­den kin­der­por­no

Child Fo­cus heeft een klacht in­ge­diend te­gen de VRT voor het ver­sprei­den van kin­der­por­no. In woens­dag­avond wa­ren er beel­den te zien van de ver­krach­ting van een kind. Dat is straf­baar. ‘We vi­se­ren de VRT niet, maar dat dat frag­ment twee da­gen la­ter nóg al

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

‘Ver­gis­sing, beeld ten on­rech­te niet ge­blur­red. Ex­cu­ses, kij­ker!’ VRT-hoofd- re­dac­teur televisie Björn Soe­nens dacht er woens­dag­avond nog met een tweet van­af te ge­ra­ken. He­laas. Child Fo­cus dien­de vrij­dag­mid­dag een klacht in bij het Brus­sel­se par­ket te­gen Het Jour­naal. ‘We heb­ben er lang over na­ge­dacht, maar het is écht te gor­tig. Ver­gis­sing of niet, het ver­sprei­den en to­nen van beel­den van kin­der­mis­bruik is straf­baar. We ma­ken hier een punt van.’ Hei­di De Pauw, di­rec­teur van Child Fo­cus, be­klem­toont dat ze de VRT niet wil vi­se­ren. ‘Maar we strij­den al ja­ren te­gen kin­der­mis­bruik en spo­ren iedereen aan om el­ke in­breuk te mel­den. Als we hier niet te­gen op­tre­den, zijn we niet con­se­quent.’ In Het Jour­naal van 18 uur vo­ri­ge woens­dag toon­de de VRT ex­pli­cie­te beel­den van het sek­su­eel mis­bruik van kin­de­ren in een item over Noor­se jour­na­lis­ten die een Bel­gi­sche kin­der­por­no­si­te had­den ont­dekt. Haast on­mid­del­lijk daar­na al stak op Twit­ter een storm op over de beel­den. De ex­cu­ses van de hoofd­re­dac­teur kon­den die niet be­da­ren. Ook niet zijn uit­leg dat die beel­den pas net voor uit­zen­ding be­schik­baar wa­ren en nie­mand er­aan ge­dacht had om de kin­de­ren on­her­ken­baar te ma­ken. ‘Dat kan best zijn, maar het to­nen van zul­ke beel­den is straf­baar. Punt’, her­haalt Hei­di De Pauw van Child Fo­cus. ‘Maar het erg­ste van al: vrij­dag­och­tend stond dat item – met die­zelf­de beel­den – nog al­tijd op de si­te. Toen heb­ben we be­slist om klacht in te die­nen.’ Het par­ket van Brus­sel on­der­zoekt de zaak. Op het to­nen en ver­sprei­den van kin­der­por­no staan zwa­re straf­fen: vijf tot tien jaar cel en een aan­zien­lij­ke boe­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.