Het ge­vaar van de pa­tat

Zijn op­los­sing

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

kool­hy­dra­ten­di­eet is een van de oor­za­ken van dia­be­tes, obe­si­tas en an­de­re ou­der­doms­ziek­ten. Het pro­bleem is dat kool­hy­dra­ten voor ho­ge sui­ker­pie­ken in het bloed zor­gen. De boos­doe­ner is het zet­meel dat is op­ge­bouwd uit sui­kers. Veel sui­ker in het bloed zorgt voor veel in­su­li­ne. Dat hor­moon zet op zijn beurt cel­len aan om vetten op te slaan in plaats van af te sto­ten. Het vet blijft dus han­gen. Zwaar­lij­vi­ge men­sen zit­ten vast in een vi­ci­eu­ze cir­kel van ver­moeid­heid en hon­ger. Om daar­uit te ra­ken moe­ten ze

‘Boek klaart hard­nek­ki­ge mis­ver­stan­den uit’

‘Dit boek is we­ten­schap­pe­lijk goed on­der­bouwd’, zegt pro­fes­sor eme­ri­tus Em­my Van Kerk­ho­ve (UHas­selt). ‘De au­teur ba­seert zich op waar­de­vol on­der­zoek uit de Ver­e­nig­de Sta­ten en van voor­aan­staan­de prof­fen aan de Har­vard­un­i­ver­si­teit. Het is de grote ver­dien­ste van Kris Ver­burgh dat hij die be­lang­rij­ke in­zich­ten naar Bel­gië brengt.’

Van Kerk­ho­ve is voor­al blij dat

Ver­burgh ‘hard­nek­ki­ge mis­ver­stan­den’ uit de we­reld helpt. ‘An­ti­oxi­dan­ten

zijn bij­voor­beeld een ech­te hy­pe. Ze wor­den aan­ge­pre­zen als won­der­mid­del om ver­ou­de­ring af te rem­men. Maar vaak hel­pen ze niet. Ze doen soms zelfs meer kwaad dan goed. Het is goed dat er boe­ken ver­schij­nen die dat aan­kaar­ten.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.