Zijn op­los­sing

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Het eten van dier­lij­ke ei­wit­ten (vlees, vis, kaas en ei­e­ren) ver­snelt ver­ou­de­ring. Dat is niet zo voor plant­aar­di­ge ei­wit­ten zo­als in broc­co­li. Die zijn an­ders sa­men­ge­steld. Bo­ven­dien is broc­co­li ook ge­zond om een ver­ras­sen­de re­den. Klei­ne do­sis­sen van scha­de­lij­ke stof­fen kun­nen heil­zaam zijn. Ze ma­ken ons li­chaam aler­ter. Broc­co­li be­vat on­der meer sul­fa­ro­faan. Dat is een licht gif­ti­ge stof, maar ze helpt on­ze le­ver om an­de­re scha­de­lij­ke stof­fen af te bre­ken. Die doen het DNA in on­ze cel­len mu­te­ren, waar­door kan­ker ont­staat of snel­ler groeit. Een stu­die die acht jaar lang man­nen met blaas­kan­ker volg­de, toon­de aan dat zij die ge­re­geld broc­co­li aten, 43 pro­cent min­der kans op over­lij­den heb­ben dan lot­ge­no­ten die min­der aten van de won­der­groen­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.