‘Man­nen met juis­te

Cham­pi­ons Le­a­gue of niet, AA Gent kan al­tijd

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - MI­CHAEL VAN DAM­ME

Een rond­uit in­druk­wek­ken­de Lau­rent De­poi­tre, die een own­goal en een straf­schop af­dwong, een min­der aan­we­zi­ge, maar wel be­slis­sen­de Sven Kums en Matz Sels die twee à drie doel­pun­ten voor­kwam. Dat een moei­lij­ke avond in Moes­kroen, waar­in de Cham­pi­ons Le­a­gue blues bij som­mi­gen toe­sloe­gen, lands­kam­pi­oen AA Gent toch drie pun­ten op­le­ver­de (1-2) was te dan­ken aan de drie Ro­de Dui­vels. Drie con­stan­ten dit sei­zoen. Een voor­beeld voor an­de­ren. Neen, het vloei­en­de spel van AA Gent kre­gen we vier da­gen voor de trip naar Va­len­cia niet te zien. Dat was ook al zo in Waas­land-Be­ve­ren, toen AA Gent zijn kof­fers maak­te voor SintPe­ters­burg. Maar de lands­kam­pi­oen blijft wel on­ge­sla­gen en gaat mee met Oos­ten­de aan de lei­ding. De Kust­jon­gens ne­men het zon­dag op te­gen Club Brug­ge. Er za­ten er toch weer een paar tus­sen die last le­ken te heb­ben van Cham­pi­ons Le­a­gue-blues. Jon­gens die dins­dag ge­rust bij de uit­blin­kers kun­nen ho­ren, maar op een moei­lij­ke avond in Moes­kroen niet. Neem nu Re­na­to Ne­to. Het over­kwam hem ook al in Be­ve­ren. Tot vier­maal toe liet hij bij een stil­staan­de fa­se zijn man Noé Du­sen­ne lo­pen. Eén keer le­ver­de dat een doel­punt op, de 1-0. Maar er wa­ren er nog, over­loop de wis­sels van Van­hae­ze­brou­ck

bij- voor­beeld eens. ‘Som­mi­gen had­den de bood­schap niet goed be­gre­pen’, zei Hein Van­hae­ze­brou­ck, die tij­dens de wed­strijd over­liep van er­ger­nis tel­kens Du­sen­ne werd vrij­ge­la­ten. De cen­tra­le ver­de­di­ger is zo­waar top­schut­ter bij Moes­kroen met vier goals in zes wed­strij­den. ‘We had­den er­voor ge­waar­schuwd dat hij ge­vaar­lijk is bij stil­staan­de fa­ses. We heb­ben beel­den ge­toond, het nog eens her­haald, maar toch ge­beurt het. Hij had nog twee keer kun­nen sco­ren.’ Maar tel­kens was daar een uit­ste­ken­de Matz Sels. Als AA Gent maar één te­gen­doel­punt slik­te, het al­ler­eer­ste dit sei­zoen op een stil­staan­de fa­se, dan was dat voor­al zijn ver­dien­ste.

Ex­pe­ri­ment mis­lukt

‘En De­poi­tre was on­ge­loof­lijk. Ik ge­loof dat hij geen bal ver­lo­ren heeft. Kums heeft de match be­slist. Hij gaf voor de 1-1 een fan­tas­ti­sche steek­pass op Sai­ef na een ver­snel­ling.’ Op Sai­efs voor­zet maak­te Ous­sa­lah, tot af­ge­lo­pen zo­mer nog bij AA Gent, on­der druk van De­poi­tre

een own­goal (1-1).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.