Ous­sa­lah gaat twee keer in de fout te­gen zijn ex-ploeg

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Het blijft voor de Gent­se coach een blij­ven­de strijd om iedereen op ni­veau te hou­den, of het nu top­pers zijn, Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strij­den of kou­de vrij­dag­avond­mat­chen in Moes­kroen. Maar op som­mi­gen kan de Gent­se coach blind ver­trou­wen. Mis­schien is het ook daar­om dat drie van die

con­stan­te fac­to­ren Ro­de Dui­vel zijn ge­wor­den. ‘Ik heb na­tuur­lijk ook spe­lers die niet in aan­mer­king ko­men voor de Ro­de Dui­vels’, lach­te Van­hae­ze­brou­ck. Maar het is waar. Zij heb­ben de goe­de men­ta­li­teit.’ De­poi­tre, Kums en speel­den gis­te­ren al Cham­pi­ons Le­a­gue ni­veau. Voor en­ke­le an­de­ren moe­ten drie da­gen, een vijf­tien­tal gra­den meer en de Cham­pi­ons Le­a­gue hym­ne voor een aan­tal pro­cen­ten ex­tra zor­gen. Sels

op

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.