Oos­ten­de op zoek naar eer­ste ze­ge op Jan Brey­del in 21 jaar

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

er

as et oet - e n 31 in 18 mat­chen,tchen, nvdr.) moeste­nes­ten slik­ken’, zegt Preud’hom­me. me. ‘ Als we op ach­ter­standd ko­men, hebb­ben we de nei­ging omm on­ze or­ga­ni­i­sa­tie te ver­ge­ten.ge­ten. Neen, op zo’n Eén keer kon KV Oos­ten­de win­nen in het Jan Brey­del­sta­di­on. Meer zelfs, die ene ze­ge is de eni­ge keer in haar be­staan dat de Kust­ploeg de winst kon pak­ken te­gen blauw-zwart. 2-3 werd het op 28 au­gus­tus 1994 na Oos­tend­se doel­pun­ten van Ger­ry Poppe, Mi­ke Ori­gi en Yves Soud­an. Te­gen­doel­pun­ten van Sven Vermant en Gert Ver­hey­en kwa­men te laat. Nog op­val­lend: in de zes mat­chen dat Club Oos­ten­de mocht ont­van­gen, wist blauw-zwart vier keer de nul te hou­den.

Foto: pn

Mi­chel Preud’homm­me: ‘We zijn op de­zelf­de ma­nier blij­ven wer­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.