Fan­tas­tisch wat Gil­let te­gen An­der­lecht deed, maar ik heb vo­rig sei­zoen 6 van de 9 pe­nal­ty’s ge­stopt

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

En dat heeft dan weer veel te ma­ken met de men­ta­li­teit die te­gen­over vo­rig sei­zoen – soms een bor­del, liet Kaya zich laatst ont­val­len – he­le­maal is om­ge­sla­gen. ‘Dat hangt al­tijd sa­men met de re­sul­ta­ten na­tuur­lijk. Die ver­ge­mak­ke­lij­ken de no­di­ge lei­ding en dis­ci­pli­ne. Dan wordt wel veel ver­we­zen naar de im­pact van Mbaye Leye, maar één lei­der is ook niet oké. Er zijn er meer die daar­in bij­dra­gen: Kaya, Jör­gen­sen, ik... Ik zeg ook mijn me­ning in de kleed­ka­mer. Hoe meer er dit doen, hoe be­ter.’ Er is weer meer kwa­li­teit en er is weer men­ta­li­teit, maar het is nog niet het­zelf­de als twee jaar ge­le­den toen Es­se­vee zo­waar met paars-wit streed voor de ti­tel. ‘Toen had­den we Ma­lan­da en voor­al Ha­zard die él­ke match met een goal of een as­sist het ver­schil kon­den ma­ken. Er is de voor­gaan­de twee ja­ren heel veel kwa­li­teit ver­trok­ken, Sven Kums bij­voor­beeld wordt dit jaar on­ge­twij­feld Gou­den Schoen.’ Ja, al­le sterk­hou­ders van die suc­ces­vol­le pe­ri­o­de met Es­se­vee – De­lap­la­ce, Ma­lan­da, Ha­zard, De fauw, Kums, Con­te, Syl­la... – kon­den een stap ho­ger zet­ten. Maar Sam­my Bos­sut, in­mid­dels 30 en nog tot 2019 on­der con­tract, lijkt voor eeu­wig aan de Ga­ver­beek te kam­pe­ren.

Voor­recht

Het moet noch­tans een beetje ste­ken, dat Sé­bas­tien Bruz­ze­se, drie jaar lang re­ser­ve van Bos­sut, nu de num­mer 1 is van Club Brug­ge. ‘AA Gent en Club Brug­ge heb­ben niet eens zo’n oe­fen­com­plex als wij’, houdt hij dan even af. Maar dat kan niet he­le­maal se­ri­eus be­doeld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.