DE KUNST­VER­ZA­ME­LAAR IN ‘Het is sim­pel: wat ik graag zag, kocht ik’

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

aan­ge­ko­men. ‘Het gaat slecht met de voet­bal, jong. We ha­len geen pun­ten. Al­lez, te wei­nig pun­ten toch.’ Maar na enig aan­drin­gen neemt hij ons ui­t­ein­de­lijk dan toch mee naar zijn col­lec­tie bij zich thuis, een im­po­sant land­goed in Eks­aar­de. Een land­goed vol beel­den en schil­de­rij­en.

Grote bor­sten

Aan de op­rit bui­ten staan grote bron­zen beel­den van Fo­lon. Een strak op­staan­de man en een man die leest. Jean-Mi­chel Fo­lon (1934-2005). Veel­zij­di­ge Brus­sels te­ke­naar, schil­der, beeld­hou­wer, de­cor­bou­wer en film­ma­ker. Er staat ook een beeld dat dui­de­lijk is ge­sne­den uit het pro­fiel van Len­in. ‘Mijn vrouw ziet dat graag.’ Hij zou een keer heb­ben ge­zegd dat ze daar goed staan. Als er in de voor­tuin wordt ge­bar­be­cued, kun­nen de saus­jes op de sok­kel staan. Dat weet hij niet meer. In de hal staat een Afri­kaans beeld. ‘Het is sim­pel. Al­les wat ik graag zag, heb ik ge­kocht. Veel meer valt daar­over toch niet te ver­tel­len?’ Mis­schien wel. Dit Afri­kaan­se beeld bij­voor­beeld is een moe­der­maagd uit Gui­nee. Sym­bo­li­seert het de vrucht­baar­heid? Is het beeld even stre­len ook be­vruch­ting af­stre­len? Zuch­tend: ‘Ja, ge ziet het aan haar grote bor­sten: dat is de moe­der­maagd.’ Of zit er ver­lan­gen in? ‘Pffttt... Nu haalt gij er iets uit wat ik niet zie. Ik weet al­leen nog dat we dit beeld heb­ben mee­ge­bracht uit Afri­ka toen we er een spe­ler gin­gen scou­ten. Voor mij is het voor al­le kunst­wer­ken sim­pel: als ik het graag zie, pak ik het mee. An­ders laat ik het staan. En de­ze vond ik iets spe­ci­aals.’

Len­in doet het ont­haal op de op­rit. ‘Mijn vrouw ziet dat graag.’

Foto: Pa­trick Hattori

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.