Stem je koers niet op hem af

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Ron­se was best een mooie cross om naar te kij­ken’, zegt Lars van der Haar. ‘Maar we heb­ben daar dom ge­re­den. In plaats van door te trek­ken toen Wout het moei­lijk kreeg, ble­ven we zit­ten uit vrees voor zijn te­gen­aan­val la­ter. Bij de­ze Wout van Aert mag je niet wach­ten op de laat­ste ron­de, want dan wint hij. Ik rijd dus zon­dag mijn ei­gen wed­strijd en zal in te­gen­stel­ling tot de an­de­ren mijn ra­ce niet op hem af­stem- men’, al­dus de 24-ja­ri­ge ren­ner van Gi­ant-Alpe­cin. Met de laat­ste twee edi­ties op zijn naam is Lars van der Haar mis­schien wel dé man die Van Aert zon­dag op de flan­ken van de Cau­berg het vuur aan de sche­nen kan leg­gen. ‘Ik heb be­wust ge­piekt naar de­ze pe­ri­o­de. Ik wil­de goed zijn in Val­ken­burg en het Europees kam­pi­oen­schap in Huij­ber­gen. En in Ron­se voel­de ik al dat die top­vorm niet ver­af is.’

26 sep­tem­ber: Neer­pelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.