Vlieg er­in van bij de start

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Ze moe­ten er ge­lijk van de eer­ste ron­de in­vlie­gen’, zegt van Ma­thieu van der Poel, die Van Aert va­ker heeft ge­klopt dan el­ke an­de­re ren­ner. ‘Ze moe­ten hem pro­be­ren uit zijn com­fort zo­ne te ha­len. Het is al­les­zins mijn be­proef­de tac­tiek. Zijn voor­deel is dat ze om aan die ver­snel­ling te be­ant­woor­den al even over hun toe­ren moe­ten gaan, en dat ze dat la­ter in de wed­strijd moe­ten be­ko­pen. In Ron­se bleek dat Wout op be­paal­de mo­men­ten kwets­baar was, maar had­den ze pre­cies schrik om iets te on­der­ne­men. Een­vou­dig wordt het niet, maar ik denk dat Lars van der Haar zon­dag de ge­knip­te man is om de he­ge­mo­nie van Wout te door­bre­ken. Hij rijdt el­ke week be­ter en be­ter en vindt in Val­ken­burg een par­cours op zijn maat met kor­te ex­plo­sie­ve hel­lin­gen. Enig na­deel voor Lars: de re­gen. Zo­dra er veel mod­der ligt, zal het voor hem als­ook Ke­vin Pau­wels nog moei­lijk wor­den om Wout te ver­slaan. Hoe meer macht en po­wer er aan te pas komt, hoe be­ter voor Wout. Al is dat na­tuur­lijk al­le­maal ge­mak­ke­lijk ge­zegd van­uit mijn luie ze­tel.’

27 sep­tem­ber: Er­pe-Me­re.

Foto's: blg, rl, pp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.