Doe het op tech­niek

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Ik heb in Ron­se iets in­te­res­sants ge­zien’, zegt Sven Nys (Cre­lan-AA Drink). ‘Op de schui­ne kant met­een na de fi­nish was Wout ze­ker niet de be­te­re. Hij moest al eens een trap ex­tra ge­ven om te vol­gen. Daar lig­gen mo­ge­lijk­he­den de ko­men­de we­ken. Want Ron­se is op zich geen tech­ni­sche cross. De par­cour­sen van de ko­men­de we­ken – Val­ken­burg, Zon­ho­ven, Kop­pen­berg – zijn dat wel. Zon­dag in Val­ken­burg zijn er zes of ze­ven pas­sa­ges waar je tech­nisch een ver­schil kan ma­ken. Als je ie­mand daar el­ke keer op­nieuw kan dwin­gen om diep in het krach­ten­ar­se­naal te gaan, doe je daar op het ein­de je voor­deel mee.’ ‘Fy­siek is Wout de bes­te op dit mo­ment, al weet je niet hoe die vorm de ko­men­de we­ken of maan­den gaat evo­lu­e­ren. Maar tech­nisch kan ik een ver­schil ma­ken. Als ik een aan­tal keer die juis­te om­stan­dig­he­den vind, dan zal ik hem wel eens kun­nen klop­pen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.