Geen Van­tor­nout in Val­ken­burg

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Klaas Van­tor­nout schrapt de we­reld­be­ker­cross van Val­ken­burg. De Bel­gi­sche kam­pi­oen is al en­ke­le wed­strij­den lang aan het aan­mod­de­ren: zo­wel in Ron­se, als in Ar­dooie haal­de hij niet eens de top tien. ‘Het is enorm frus­tre­rend om zo rond te rij­den’, zegt Klaas Van­tor­nout. ‘Ze­ker in de trui van Bel­gisch kam­pi­oen. Nie­mand heeft er baat bij dat ik in Val­ken­burg even flauw voor de dag kom als in de voor­bije cros­sen. Ik ver­zorg me voor twee­hon­derd pro­cent, maar mijn pres­ta­ties zijn on­der­maats. Daar wil ik de oor­zaak van ken­nen. Ik wil te we­ten ko­men wat er schort met m’n li­chaam, en daar­om zal ik me de ko­men­de da­gen la­ten door­lich­ten. Op dit mo­ment kan ik wei­nig meer zeg­gen.’ Van­tor­nout had naar ei­gen zeg­gen een nor­ma­le voor­be­rei­ding op het sei­zoen en be­gon ook nog de­ge­lijk. Hij haal­de een vier­de plaats in Er­pe-Me­re en een vijf­de plaats in Gie­ten. ‘Daar sprint ik met Nys en Mer­lier nog voor het po­di­um’, zegt hij. ‘Te­gen­woor­dig met die jon­ge gas­ten is dat al een pres­ta­tie op zich.’ Het is on­dui­de­lijk hoe­lang Van­tor­nout aan de kant blijft. ‘Dat kan ik mo­men­teel niet in­schat­ten. Ik hoop er vol­gend week­end wel op­nieuw bij te zijn en de­ze ver­ve­len­de pe­ri­o­de ach­ter mij te la­ten.’

Ex­clu­sief voor uw krant be­licht de we­reld­kam­pi­oen we­ke­lijks de cross van bin­nen­uit. in rens Li­ve op Play Sports tv

4 ok­to­ber: Gie­ten. 11 ok­to­ber: Ron­se.

Foto: pn

Klaas Van­tor­nout: ‘Ik wil eerst we­ten wat er scheelt.’ PRO­GRAM­MA Daan Hoey­berghs, Yor­ben Van Ti­chelt, Yan­nick Pee­ters, Quin­ten Her­mans, Jo­nas De­groote. Vrou­wen: San­ne Cant, Ellen Van Loy, Jo­lien Ver­schu­e­ren, Loes Sels, Lau­ra Ver­dont­schot, Ka­ren...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.