Vijf­tig mi­nuut­jes. Zo lang heb ik de­ze week in to­taal ge­fietst of be­ter ge­zegd, mo­gen fiet­sen

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

een Ne­der­lan­der’ na het niet e kun­nen plaat­sen voor het Europees Kam­pi­oen­schap voet­bal 2016 van het Ne­der­land­se elf­tal. Even wat pla­gen en jen­nen. Niks mis mee. Ik woon in Ka­pel­len en kan dus ook ge­rust voor Bel­gië sup­por­te­ren. Zon­der te wil­len stoe­fen, durf ik ge­rust zeg­gen dat zo­wel Da­vid als Leen vrien­den zijn ge­wor­den. Maar zon­dag in Val­ken­burg zal ik er niet bij zijn. Spij­tig, want het is een mooi par­cours en ook spij­tig: het is een top­cross in Ne­der­land. En zo zijn er naast Hoog­er­hei­de, Gie­ten en dus Val­ken­burg niet veel. Tot dit jaar had je ook nog Heer­len, maar de or­ga­ni­sa­tie moet net als Den Bosch af­zeg­gen n we­gens on­vol­doen­de fi­nan­ci­ë­le mid­de­len. . Zeer spij­tig al­le­maal. Want nt het was in Heer­len dat ik in 2014 mijn eer­ste prof­ze­ge of­ze­ge wist te win­nen. Hoe e dat komt dat er zo wei­nig ig veld­rit­ten in Ne­der­land land zijn? Ik weet het zelf lf niet goed. Noch­tans zijn er vol­doen­de aan­trek­ke­lij­ke elij­ke par­cour­sen voor­han­den nden om iets moois mee te doen. Mijn trai­ningsspar­cours ligt bij­voor­beeld rbeeld in Huij­ber­gen, waar straks het EK zal plaats­vin­den.nden. He­laas zon­der mij. Ik her­vat pas ten vroeg­ste in Koksij­de op 22 no­vem­ber. em­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.