Tur­tel­boom legt elk ge­zin taks van 100 eu­ro op

Zes­de Z prijs­ver­ho­ging voor v elek­tri­ci­teit in 1 jaar

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Ter­wijl de stroom­fa fac­tuur voor een door­snee Vlaams ge­zin een jaar ge­le­den nog 654 eu­ro be­droeg, zal dat op 1 jan nu­a­ri 2016 al 1.046 eu­ro zijn. Een stij­ging van 392 eu­ro: meer dan de helft er­bij. Die for­se stij­ging is me­de te wij­ten aan een nieu­we taks van Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie An­ne­mie e Tur­tel­boom (Open VLD), door de op­po­si­tie de ‘Tur­tel­taks’ ge­noemd. Die komt bo­ven­op een reeks eer­de­re prijs­stij­gin­gen. En zo zit­ten we voor on­ze stroom al aan de zes­de prijs­ver­ho­ging in één jaar tijd. De­ze keer gaat het om een hef­fing die 2,2 mil­joen Vlaam­se ge­zin­nen 100 eu­ro kost, of ze nu veel of wei­nig ver­brui­ken. Zo’n kwart mil­joen ge­zin­nen in ener­gie­ar­moe­de, die nu al een ver­laagd ta­rief krij­gen of een bud­get­me­terg ge­brui­ken, be­ta­len 25 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.