«Er is nog werk aan prins Fi­lip»

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

BRUSSEL Prins Fi­lip heeft een he­le­boel re­ac­ties los­ge­weekt na de aan­va­ring die hij had met twee hoofd­re­dac­teurs, Yves Desmet van De Mor­gen en Pol Van Den Dries­sche van het VTM-nieuws. Fi­lip vond het im­mers on­ge­past dat ze kri­tiek had­den op hem, hij dreig­de er zelfs mee om ze de toe­gang tot het pa­leis te ont­zeg­gen. «De prins moet be­ter le­ren om­gaan met de pers. Er is werk aan de win­kel voor zijn en­tou­ra­ge», zegt VLD-voor­zit­ter Bart So­mers. Zijn par­tij­ge­noot pre­mier Ver­hof de­de­ling al la­ten we­ten dat het ge­drag van prins Fi­lip «on­ge­past» was. Sp.a-voor­zit­ter Johan Van­de La­not­te waar­schuwt er bo­ven­dien voor dat der­ge­lijk ge­drag van de prins «de dis­cus­sie over een pro­to­col­lai­re func­tie van de ko­ning dich­ter­bij brengt». Vol­gens het pa­leis wil­de de prins ech­ter en­kel zijn «frus­tra­ties» kwijt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.