Fiets­pun­ten voor trein­sta­ti­ons

Metro (Dutch Edition) - - Pol It Ics -

In acht gro­te trein­sta­ti­ons wor­den dit jaar nog fiets­pun­ten ge­o­pend, waar men­sen hun fiets on­der toe­zicht kun­nen stal­len, la­ten her­stel­len of waar ze fiet­sen kun­nen hu­ren. Het gaat om een ini­ti­a­tief van ver­schil­len­de po­li­ti­ci. Met de fiets­pun­ten wil­len ze de com­bi­na­tie tus­sen fiets en open­baar ver­voer pro­mo­ten en wil­len ze werk­ge­le­gen­heid cre­ë­ren voor men­sen uit de so­ci­a­le eco­no­mie. De fiets­pun­ten zul­len ge­o­pend zijn op week­da­gen van 7u tot 19u.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.