Ame­ri­kaans le­ger gaat vij­and mi­cro­gol­ven

Metro (Dutch Edition) - - World -

WAS­HING­TON Is het een vo­gel? Is het een vlieg­tuig? Nee! Het is een su­per­nieuw, su­per­ge­heim wa­pen van het Ame­ri­kaan­se le­ger. De na­gel­nieu­we niet eens do­de­lijk, maar stuurt een hoog-ener­ge­tisch straal in de rich­ting van de vij­and, die daar­door het ge­voel krijgt dat hij elk mo­ment in brand kan vlie­gen. Vol­gens het Pen­ta­gon is het nieu­we wa­pen uit­ste­kend ge­schikt om po­ten­ti­ë­le te­gen­stan­ders op af­stand te hou­den aan­ge­zien de on­schul­dig uit­zien­de scho­tel­an­ten­ne een be­reik tot 500 me­ter heeft. Bo- ven­dien zou het eu­fe­mis­tisch be­naam­de ‘Ac­ti­ve De­ni­al Sy­s­tem’ een stuk vei­li­ger zijn dan an­de­re af­schrik­kings­wa­pens, zo­als traan­gas en rub­ber­ko­gels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.