KKK-lid op­ge­pakt voor ou­de moord

Metro (Dutch Edition) - - World -

JACK­SON In de Ame­ri­kaan­se staat Mis­sis­sip­pi is een voor­ma­li­ge hulps­he­riff ge­ar­res­teerd op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij een van de laat­ste on­op­ge­los­te ras­sen­moor­den uit de vroe­ge ja­ren van de Ci­vil Rights Mo­ve­ment. Tot voor kort werd aan­ge­no­men dat Ja­mes Ford Se­a­le dood was, maar de om een hard­nek­ki­ge jour­na­list een lift aan te bie­den. Se­a­le zou bij de moord op Char­les Ed­die Moo­re en Hen­ry He­ze­kiah Dee. Moo­re’s broer Tho­mas (foto) en de Ca­na­de­se do­cu­men­tai­re­ma­ker Da­vid Rid­gen von­den hem bij toe­val te­rug tij­dens hun speur­tocht, maar Se­a­le pleit on­schul­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.