Gas­ka­mers? In Auschwitz?

Metro (Dutch Edition) - - World -

De Brit­se his­to­ri­cus Da­vid Ir­ving weet van geen op­hou­den. De man is nog maar pas vrij­ge­la­ten uit een Oos­ten­rijk­se ge­van­ge­nis - waar hij een jaar lang mocht lo­ge­ren we­gens het ont­ken­nen van de Ho­lo­caust - maar veel heeft hij dui­de­lijk niet bij­ge­leerd. De­ze keer trok hij niet in twij­fel dat het na­zi­re­gime mil­joe­nen jo­den heeft ver­moord, maar wel dat er in Auschwitz gas­ka­mers wa­ren. De ge­brui­ke­lij­ke toe­dracht is dat er ze­ker 3 mil­joen jo­den zijn ver­gast in het kamp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.