We­reld So­ci­aal Forum lokt wei­nig volk

Metro (Dutch Edition) - - Business -

NAIROBI Zo­wat 57.000 men­sen heb­ben het zes­daag­se We­reld So­ci­aal Forum in Nairobi af­ge­slo­ten. De or­ga­ni­sa­to­ren ge­waag­den van een suc­ces, hoe­wel ze ei­gen­lijk 100.000 so­ci­aal­voe­len­den had­den ver­wacht in de Ke­ni­aan­se hoofd­stad. De deel­ne­mers wa­ren over­we­gend ver­te­gen­woor­di­gers van Afri­kaan­se so­ci­a­le be­we­gin­gen. Het WSF werpt zich sinds 2001 op als te­gen­ge­wicht voor het We­reld Eco­no­misch Forum in het Zwit­ser­se Davos. Een slot­ver­kla­ring is er niet, want het WSF wil voor­al het de­bat voe­ren over the­ma’s als ar­moe­de, ziek­tes en han­del.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.