Cri­sis heerst bij Sie­mens

Metro (Dutch Edition) - - Business -

MUNCHEN De al­ge­me­ne aan­deel­hou­ders van Sie­mens heb­ben zich over de diep­ste cri­sis uit het be­staan van het elek­tro­ni­ca­con­cern ge­bo­gen. Het Duit­se be­drijf kampt de laat­ste maan­den met een reeks pro­ble­men en schan­da­len, zo­als het fail­lis­se­ment van zijn vroe­ge­re gsm-di­vi­sie en een zaak van zwart geld en cor­rup­tie. Voor de cor­rup­tie­af­fai­re loopt een on­der­zoek naar twee voor­ma­li­ge di­rec­tie­le­den. En bin­nen Sie­mens gaan stem­men op voor het ont­slag van Hein­rich von Pie­rer, de toen­ma­li­ge voor­zit­ter van de raad van toe­zicht. Daar bo­ven­op komt dat de EU Sie­mens heeft op­ge­legd we­gens prijs­af­spra­ken, de net­to­winst van het eer­ste kwar­taal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.