Steeds meer Bel­gen on­der­bre­ken loop­baan

Metro (Dutch Edition) - - Business -

BRUSSEL ma­ken ge­bruik van een vorm van loop­baan­on­der­bre­king. - gas te­rug te ne­men. Dat blijkt uit cij­fers van de Rijks­dienst voor Ar­beids­voor­zie­ning (RVA). Voor­al het suc­ces van tijds­kre­diet in de pri­vé-sec­tor valt op. - ou­der­schaps­ver­lof heeft suc­ces. - mers drie maan­den loop­baan­on­der­bre­king om voor een kind te zor­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.