KISS & RI­DE

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Ik leer­de je ken­nen op school. We slaag­den sa­men en werk­ten even sa­men. Nu spoor je ie­de­re mor­gen naar de HST werk­plaats in Vorst. Ge­luk­kig kom je ie­de­re avond te­rug in mijn le­ven ge­spoord. Zou je met mij de rest van je le­ven wil­len de­len? Wil je met me trou­wen? Van J.V. voor E.T.

Aan de blon­de jon­gen op de trein van Gent naar ja­ren dat we el­kaar be­wust niet zien. Het is hard, het doet pijn, ik loop ver­lo­ren en ik mis je ont­zet­tend. Mijn enig­ste wens in heel mijn le­ven is dat al­les te­rug zo­als vroe­ger ver­loopt want mijn hart is aan het bloe­den en het wil maar niet stop­pen. Van die an­de­re jon­gen op de trein rich­ting Leu­ven.

Aan de rei­zi­gers op de trein Wet­te­ren-Gent van je nu rond­om u een jon­ge da­me (?) ziet die let­ter­lijk ROOD is, ge­lie­ve haar dan een ge­luk­ki­ge ver­jaar­dag te wen­sen. Aan mijn RO­DE doch­ter, ge­luk­ki­ge ver­jaar­dag en tot van­avond. doch­ter op de iets vroe­ge­re trein, ook een pret­ti­ge dag ge­wenst (Ik­ke)

Op de trein Den­der­leeuw-Schaar­beek van dank je wel leu­ke man met cow­boy­boots en fer­ra­rij­as, om­dat je me een stuk van je krant gaf. Zeer sym­pa­thiek, ho­pe­lijk tot gauw! Meis­je met bei­ge pet

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.