Glo­rie­da­gen Sto­ne zijn voor­bij

Metro (Dutch Edition) - - Media -

HOL­LY­WOOD De tand des tijds heeft ook Sha­ron Sto­ne aan­ge­tast. En­ke­le ja­ren ge­le­den was ze nog de nat­te droom voor­bij. De 48-ja­ri­ge ac­tri­ce uit on­der meer ‘Ba­sic In­stinct’ en ‘Ca­si­no’ wil zich meer toe­leg­gen op haar ac­teer­pres­ta­ties. «Ik had be­slo­ten dat als ik 40 werd ik niet meer over mijn leef­tijd zou lie­gen en eens een an­de­re rol zou spe­len dan ik ge­woon ben. Veel re­gis­seurs be­ke­ken me en­kel als een pro­duct», al­dus een lich­te­lijk ver­bol­gen Sto­ne. Om daar kom­af mee te ma­ken, speelt ze in ‘Bob­by’ een iet­wat ver­lep­te kap­ster. «Ze moest er­uit zien als­of ze een nieu­we jurk had en daar­na is bij­ge­ko­men waar­door je de rand van haar on­der­goed ziet.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.