Ma­don­na heeft smet­vrees

Metro (Dutch Edition) - - Media -

LON­DEN Dat som­mi­ge sterren het hoog in hun bol heb­ben, is al lan­ger ge­we­ten, maar Ma­don­na gaat wel erg ver. Om­dat ze haar poe­ze­li­ge bil­le­tjes niet wil be­vui­len met al­ler­lei bac­te­ri­ën van het plebs eist ze over­al waar ze op­treedt el­ke dag een nieu­we WC-bril, schrijft de Brit­se krant Dai­ly Mir­ror. «De bril moet eerst door haar en­tou­ra­ge ge­keurd wor­den al­vo­rens - nog in de ver­pak­king - te wor­den ge­ïn­stal­leerd», al­dus een ano­nie­me bron aan de krant. Ver­der moet The Qu­een of Pop ook ten al­len tij­de drie kaar­sen heb­ben om zich te be­scher­men te­gen ne­ga­tie­ve vi­bes, een voet­bad en li­ters Kab­ba­lah-wa­ter. Van man­ne­lijk vlees (foto) is ze blijk­baar niet vies.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.