Vracht­wa­gens mo­gen niet snel­ler dan 90 km/u

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

BRUSSEL Vracht­wa­gens zwaar­der dan 3,5 ton mo­gen van­af over­mor­gen niet snel­ler rij­den dan 90 km/u op de Bel­gi­sche au­to­snel­we­gen en we­gen met min­stens twee keer twee rij­stro­ken. Ze mo­gen ook niet lan­ger op de lin­ker­rij­strook rij­den op au­to­snel­we­gen met drie rij­stro­ken. Dat be­ves­tigt mo­bi­li­teit­mi­nis­ter Re­naat Lan­duyt. De ver­nieuw­de weg­co­de voor­ziet daar­naast een uit­brei­ding van het in­haal­ver­bod ‘ bij re­gen’ naar ‘bij neer­slag’, zo­dat dui­de­lijk is dat vracht­wa­gens ook bij sneeuw en ha­gel niet mo­gen in­ha­len. Trans­por­teurs­or­ga­ni­sa­tie Fe­be­tra vindt wel dat de over­heid nu min­stens bor­den moet plaat­sen aan grens­over­gan­gen om bui­ten­land­se chauf­feurs te ver­wit­ti­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.