«Uit­spra­ken Four­naux voe­den ra­cis­me»

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

BRUSSEL De Frans­ta­li­ge an­ti­ra­cis­me­or­ga­ni­sa­tie MRAX eist dat MR-voor­zit­ter Di­dier Reyn­ders op­treedt te­gen Ri­chard Four­naux. De bur­ge­mees­ter van Di­nant heeft heel wat kri­tiek ge­oogst met zijn uit­spra­ken over de Ko­so­vaar­se ge­meen­schap. Four­naux ver­klaar­de eer­der dat de jon­ge da­der die vo­ri­ge week een school­di­rec­teur neer­stak, be­hoort tot een ge­meen­schap «die op een ge­weld­da­di­ge ma­nier haar pro­ble­men op­lost». De or­ga­ni­sa­tie vraagt Reyn­ders om Four­naux te sanc­ti­o­ne­ren, bij­voor­beeld door een in­ter­ne tucht­pro­ce­du­re te star­ten. De ver­kla­rin­gen zou­den im­mers «een voe­dings­bo­dem voor ra­cis­me» vor­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.