Bel­gi­sche mo­de-in­du­strie boert ach­ter­uit

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De Bel­gi­sche kle­ding- en con­fec­tie-in­du­strie heeft in 2006 haar om­zet zien da­len met 5%. «Die da­ling com­pen­seert wel de stij­ging met 4% die in 2005 werd op­ge­te­kend», nu­an­ceert Erik Mag­nus van Crea­mo­da, de werk­ge­vers­fe­de­ra­tie van de kle­ding­sec­tor. «De trend van 2005 kon niet aan­hou­den.» Ook het aan­tal in­ves­te­rin­gen (-7%) en het aan­tal werk­ne­mers daal het aan­tal be­dien­den nam toe met bij­na 2% tot 5.754. In­tus­sen bleef de im­port uit niet-EU-lan­den stij­gen, voor­al die uit Chi­na, In­dia en Bang­la­desh.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.