Ali­ta­lia start uit­ver­koop

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De aan­be­ste­ding voor de over­na­me van de Ita­li­aan­se lucht­vaart­maat­schap­pij Ali­ta­lia is gis­ter­avond ge­ëin­digd. Elf kan­di­da­ten heb­ben zich vol­gens de over­heid ge­meld, waar­on­der Unicre­dit, Air One, Ma­na­ge­ment e Ca­pi­ta­li en het Ame­ri­kaan­se in­ves­te­rings­fonds TPG. Ali­ta­lia moest vo­rig jaar mil­joen. De maat­schap­pij be­schikt wel over ge­noeg geld om zich nog lan­ger dan een jaar staan­de te hou­den. De Ita­li­aan­se re­ge­ring heeft nu 49,9% van de aan­de­len in han­den en zet daar­van min­stens 30,1% in de eta­la­ge, waar­door mo­ge­lij­ke over­ne­mers ver­plicht wor­den een bod te lan­ce­ren op de rest van de aan­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.