Steeds vroe­ger klant bij bank

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Het aan­tal zicht­re­ke­nin­gen bij Bel­gi­sche ban­ken is op tien jaar tijd met een der­de ge­ste­gen tot 13,2 mil­joen. «Kin­de­ren krij­gen op steeds jon­ge­re leef­tijd een bank­re­ke­ning», ver­klaart sec­tor­fe­de­ra­tie Fe­bel­fin. In 1999 stap­ten jon­ge­ren ge­mid­deld op 16 jaar naar de bank, nu is dat al 12 jaar. Kers­ver­se ou­ders ope­nen bo­ven­dien ook steeds va­ker een pam­per­re­ke­ning, schrijft De Tijd. Het aan­tal spaar­re­ke­nin­gen is wel ge­daald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.