Ou­de wijn

Metro (Dutch Edition) - - Soundcheck -

Hier met die plui­men, glit­ter­pak­jes en licht­ef­fec­ten: Ky­lie Mi­no­gue is te­rug van weg­ge­weest, en ze viert haar ge­won­nen strijd te­gen borst­kan­ker niet al­leen met een nieu­we tour­nee, maar ook met een li­ve plaat. Op de re­gi­stra­tie van een concert in Sid­ney pas­se­ren al­le gro­te hits de re­vue. Ro­de draad zijn de kit­sche­ri­ge ja­ren tach­tig, waar ze zelfs re­cen­ter werk als ‘Slow’ te­rug ka­ta­pul­teert. ‘Lo­co­mo­ti­on’ in gos­pel­kleed­je vormt de aan­ge­na­me uit­zon­de­ring tus­sen stan­daard­ver­sies van ‘I Should Wij hoop­ten op meer nieu­we songs en in­no­va­tie­ve be­wer­kin­gen, maar von­den een dub­bel­al­bum waar wei­nig aan ge­werkt is, en waar ook op­valt dat Ky­lie ei­gen­lijk een ie­le stem heeft die niet ver draagt. Je moet er on­ge­twij­feld de plui­men­show bij zien om echt on­der de in­druk te zijn. (lg)

Ky­lie Mi­no­gue, Show­girl Ho­me­co­ming Li­ve, EMI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.