Standard leent Oguchi Onye­wu uit aan Ne­w­cast­le

LUIK Standard-ver­de­di­ger Oguchi Onye­wu speelt tot het eind van het sei­zoen op huur­ba­sis voor het En­gel­se Ne­w­cast­le. Daar­mee komt een kort­ston­dig ein­de aan de spe­cu­la­ties over de voet­bal­toe­komst van de 24-ja­ri­ge Ame­ri­kaan.

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Met het ver­trek van Onye­wu be­ves­tigt Standard op­nieuw zijn sta­tus van speel­tuin voor ma­ke­laars. Al jaar en dag is de club een dui­ven­til van in- en uit­gaan­de spe­lers, wat de ti­te­lam­bi­ties van de vu­ri­ge Lui­ke­naars niet al­tijd dient. Naast Onye­wu ver­trok­ken de voor­bije we­ken bij Standard ook al Bou­chou­a­ri, Pe­laic en Arei­as die pas zes maan­den bij de club wa­ren. Daar­naast pluk­te het de Bra­zi­li­aan­se ver­de­di­gers Mar­cos Ca­moz­za­to, Fre­de­ri­co Bur­gel Xa­vier en Felipe Soa­res weg bij Por­to Ale­g­re en haal­de het bij Char­le­roi Dan­te als ver­van­ger voor Onye­wu. Eer­der kon­dig­de Ser­gio Con­cei­çao zijn ver­trek aan op het eind van dit sei­zoen en de ge­ruch­ten over een trans­fer van Ka­rel Geraerts klin­ken steeds lui­der. Onye­wu werd al lan­ger ge­ci­teerd bij ver­schil­len­de bui­ten­land­se clubs. Voor de start van het sei­zoen zou Re­al Ma­drid ge­ïn­for­meerd heb­ben naar de ver­de­di­ger met Ni­ge­ri­aan­se wor­tels, ter­wijl in de win­ter­stop ook Chel­sea-coach Jo­sé Mour­in­ho zijn be­lang­stel­ling niet on­der stoe­len of ban­ken stak. Ook Ful­ham, Ly­on, Mid­dles­brough en zus­ter­club Mar­seil­le le­ken even in beeld. De waar­heid is min­der spec­ta­cu­lair. Ui­t­ein­de­lijk trekt de Ame­ri­kaan­se in­ter­na­ti­o­nal, die na een mis­lukt avon­tuur in Metz zijn car­ri­è­re her­lan­ceer­de bij La Lou­vi­è­re, naar de En­gel­se mid­den­mo­tor Ne­w­cast­le. De Mag­pies uit Noord-En­ge­land staan slechts twaalf­de in de Pre­mier Le­a­gue en kon­den slechts één van hun laat­ste ze­ven wed­strij­den win­nen. De Ame­ri­kaan­se voet­bal­ler van het jaar was gis­te­ren al voor me­di­sche tests in Ne­w­cast­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.