Rous­sel ver­kiest ter­ra­cot­ta boven West-Vlaam­se klei

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Spits Ce­d­ric Rous­sel ver­kast van Zul­te-Wa­re­gem naar het Ita­li­aan­se Bres­cia in de Se­rie B. Rous­sel krijgt er een con­tract voor 2,5 sei­zoe­nen. «De eer­ste con­tac­ten da­te­ren al van in de­cem­ber, maar wij wa­ren he­le­maal geen vra­gen­de par­tij voor een trans­fer. Bo­ven­dien wil­de Bres­cia hem voor een half sei­zoen le­nen, wat voor ons al he­le­maal geen op­tie was», zegt voor­zit­ter Wil­ly Naes­sens. De voor­bije da­gen raak­te een en an­der dan toch in een stroom­ver­snel­ling. «Het eer­ste voor­stel van Bres­cia was ge­woon be­la­che­lijk. Na­dien zijn we er toch uit­ge­raakt.» Voor Rous­sel, die en­ke­le maan­den ge­le­den door een zwa­re bles­su­re nog ver­lo­ren leek voor het voet­bal, is het al zijn ne­gen­de club in acht jaar. In mei 2006 maak­te hij de over­stap van Standard naar Zul­te-Wa­re­gem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.