Olof Pal­me-prijs voor An­nan en Mo­ham­med Ali

Metro (Dutch Edition) - - World -

De vroe­ge­re se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de VN, men­sen­rech­ten­ac­ti­vist Mos­saad Mo­ham­med Ali krij­gen de Olof Pal­me-prijs. De twee man­nen krij­gen de on­der­schei­ding voor hun bij­dra­ge aan het waar­bor­gen van men­sen­rech­ten, vre­de en vei­lig­heid. Ze zul­len hun prijs, goed voor tij­dens een ce­re­mo­nie in Stock­holm. Het be­stuur van het Olof Pal­me-fonds roemt An­nans moed en be­trok­ken­heid tij­dens zijn VN-lei­der­schap, maar ook zijn in­te­gri­teit. Ali ver­dient de prijs om­dat hij hon­derd­dui­zen­den slacht­of­fers van fol­te­ring heeft ge­hol­pen in zijn Amel-cen­trum in Zuid-Dar­foer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.