Tien­tal­len do­den op sjii­ti­sche hoog­dag

BAGDAD Aan­sla­gen te­gen sjii­ti­sche ge­lo­vi­gen die het Asjoe­ra-feest bij­woon­den heb­ben ze­ker 36 le­vens ge­kost in Irak. In de hei­li­ge stad Kar­ba­la bleef het ech­ter rus­tig.

Metro (Dutch Edition) - - World -

Na het nipt ver­ij­del­de plan van een schim­mi­ge sek­te om sjii­ti­sche gees­te­lij­ke lei­ders te ver­moor­den tij­dens Asjoe­ra was er gro­te ner­vo­si­teit over de vei­lig­heid tij­dens de feest­dag. Pre­cies een jaar ge­le­den zorg­de de bloe­di­ge bom­aan­slag te­gen een be­lang­rij­ke sjii­ti­sche mos­kee in Sa­mar­ra voor een op­stoot van sek­ta­risch ge­weld, die tot op van­daag voort­duurt. De­ze keer wer­den er en­kel aan­sla­gen ge­pleegd in klei­ne­re plaat­sen, zo­als de stad Man­da­li bij de Iraan­se grens. Daar blies een met ex­plo­sie­ven om­gor­de man zich op tus­sen de sjii­ti­sche ge­lo­vi­gen die een mos­kee bin­nen­gin­gen. Ze­ker zes­tien men­sen kwa­men om het le­ven bij de klap. In de et­nisch ge­meng­de stad Kha­naqin ont­plof­te een bom in een vuil­nis­bak te­mid­den van de Koer­di­sche sji­ie­ten die zich voor Asjoe­ra in het cen­trum had­den ver­za­meld. De ex­plo­sie eis­te der­tien do­de­lij­ke slacht­of­fers. Dank­zij uit­ge­brei­de vei­lig­heids­maat­re­ge­len ver­lie­pen de mees­te pro­ces­sies ter her­den­king van imam Hoes­sein zon­der gro­te pro­ble­men. In Kar­ba­la stroom­den er twee mil­joen sjii­ti­sche ge­lo­vi­gen sa­men om te rou­wen voor de klein­zoon van de pro­feet, waar­bij het voor man­nen de ge­woon­te is om zich­zelf toe bloe­dens toe te ge­se­len (foto). In Bagdad open­den aan­val­lers van­uit langs­rij­den­de au­to’s het vuur op een bus met sjii­ti­sche ge­lo­vi­gen. Ze­ker ze­ven in­zit­ten- den kwa­men om in de ko­gel­re­gen. Tien mor­tier­gra­na­ten die neer­kwa­men in soen­ni­ti­sche woon­wij­ken in Bagdad kost­ten ze­ker vijf men­sen het le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.