«Ban­ken zon­di­gen te­gen vrije con­cur­ren­tie»

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Ban­ken en uit­ge­vers van kre­diet­kaar­ten ne­men het niet zo nauw met de re­gels van vrije con­cur­ren­tie. Dat blijkt uit een rap­port dat van­daag goed­ge­keurd wordt door de Eu­ro­pe­se com­mis­sie. Di­ver­se kos­ten zijn te hoog en er zijn af­spra­ken over prij­zen en de ver­de­ling van de markt, zo toont on­der­zoek aan. «In en­ke­le lid­sta­ten is de com­bi­na­tie van ho­ge win­sten, een hoog ni­veau van con­cen­tra­tie en het be­staan van drem­pels voor markt­toe­gang zorg­wek­kend. De ban­ken zijn er in staat hun macht te mis­brui­ken ten na­de­le van con­su­men­ten en klei­ne be­drij­ven», luidt het.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.