5 re­de­nen om ‘ Das Le­ben der An­de­ren’ te be­kij­ken

Metro (Dutch Edition) - - Movie -

1. Een fas­ci­ne­rend ver­haal: - sel, krijgt van ho­ger­hand de op­dracht om een schrijver, die noch­tans ge­looft in het so­ci­a­lis moe­ten ra­por­te­ren, maar on­der in­vloed van ‘het le­ven van de an­de­ren’ be­gint hij met rap

3. Een ster­ke cast: Ul­rich Mühe is uit de­ze man te ver­zoe­nen met zijn zach­te

2. Flo­ri­an Hen­c­kel von Don­nersmar­ck

-

4. ‘Twists and turns’: - - 5. Een boei­en­de ka­rak­te­re­vo­lu­tie: In fei­te - con­di­ti­o­neer­de en zeer een­za­me staats­amb­te -

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.