Ari­ël Ja­cobs gaat Moes­kroen trai­nen

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Ari­ël Ja­cobs wordt waar­schijn­lijk de nieu­we trai­ner van Moes­kroen. Hij volgt Gil Van­den­brou­ck ( foto) op, die al een tijd­je suk­kelt met zijn ge­zond­heid en al had aan­ge­ge­ven dat het zo niet ver­der kon. Van­den­brou­ck staat al ja­ren op de wacht­lijst voor een nieu­we nier. Ari­ël Ja­cobs is op zoek naar een nieu­we club sinds hij eind ok­to­ber als trai­ner werd ont­sla­gen bij Lo­ke­ren. Van­den­brou­ck zou dan de job krij­gen van tech­nisch di­rec­teur. Moes­kroen staat mo­men­teel vijf­tien­de in de klas­se­ring, met am­per twee pun­ten meer dan Be­ve­ren, de voor­laat­ste in de stand. Af­ge­lo­pen za­ter­dag ver­loor Moes­kroen nog met 0-3 van AA Gent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.