He­witt voert Da­vis­cup­team aan te­gen Bel­gië

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Lley­ton He­witt ( foto) gaat het Au­stra­li­sche ten­nis­team aan­voe­ren voor de ont­moe­ting met Bel­gië in de Da­vis­cup. He­witt vormt de ploeg sa­men met Chris Guc­ci­o­ne, Paul Han­ley en Pe­ter Luc­zak. Mark Phi­lip­pous­sis en Way­ne Arthurs ont­bre­ken we­gens bles­su­res. De wed­strijd in de eer­ste ron­de van de we­reld­groep wordt van ne­gen tot elf fe­bru­a­ri ge­speeld in Luik. Oli­vier Rochus, Kri­s­tof Vlie­gen, Chris­top­he Rochus en Dick Nor­man zul­len de Bel­gi­sche eer ver­de­di­gen. Het wordt voor het Bel­gi­sche team de eer­ste wed­strijd in de we­reld­groep sinds 2003. De Bel­gi­sche man­nen pro­mo­veer­den vo­rig jaar naar die we­reld­groep, dank­zij een 3-2 ze­ge te­gen Slo­vakije.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.