Ka­bi­la krijgt ere­doc­to­raat

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

Bij zijn vol­gen­de be­zoek aan ons land mag de Con­go­le­se pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la een ere­doc­to­raat op­ha­len aan de Ko­nink­lij­ke Mi­li­tai­re School (KMS). Dat heeft mi­nis­ter van de­fen­sie An­dré Fla­haut la­ten ver­staan in de Con­go­le­se pers. De KMS looft Ka­bi­la’s «enor­me werk op mi­li­tair ge­bied». De pre­si­dent komt waar­schijn­lijk eind maart naar Bel­gië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.