Frans­ta­li­gen vor­men front

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

In maart open­ba­ren de Frans­ta­li­gen een ‘Ma­ni­fest voor de Frans­ta­li­ge een­heid’. De tekst is het denk­werk van Ser­ge Mou­reaux en An­toi­net­te Spaak, twee ex-par­le­ments­le­den van res­pec­tie­ve­lijk PS en FDF, meldt Le Soir. Het ma­ni­fest moet de op- vol­ger wor­den van ‘De toe­komst kie­zen’, een tekst uit 1997 die de Frans­ta­li­gen op­riep zich te kan­ten te­gen het ‘dic­taat’ van de Vlaam­se po­li­tie­ke krach­ten. De nieu­we tekst dringt er bij de Frans­ta­li­gen op aan een ge­meen­schap­pe­lij­ke stra­te­gie te be­pa­len en neemt de ‘se­pa­ra­tis­ti­sche wil in Vlaan­de­ren’ zeer ern­stig. Net gis­te­ren ver­scheen in De Stan­daard een Vlaam­se ‘Len­te­ma­ni­fest’, waar­in hon­derd pro­mi­nen­te Vla­min­gen plei­ten voor au­to­no­mie voor Vlaan­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.