Ko­nink­lij­ke Bib zet deur open

Metro (Dutch Edition) - - General -

De Ko­nink­lij­ke Bi­bli­o­theek van Bel­gië zet van­daag haar nieu­we hoofd­in­gang open. De ‘Gu­ten­berg-in­gang’ op de Kunst­berg in Brussel moet de bib ope­ner en toe­gan­ke­lij­ker ma­ken, met een ef­fi­ci­ën­ter en ge­bruiks­vrien­de­lij­ker ont­haal. Er staan ook twaalf nieu­we com­pu­ters voor op­zoe­kin­gen, on­der meer in de Eu­ro­pe­se di­gi­ta­le bi­bli­o­theek, die nu al de ca­ta­lo­gi van 22 na­ti­o­na­le bibs om­vat. Zon­dag houdt de bib ook let­ter­lijk open deur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.