Duif op af­stands­be­die­ning

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Chi­ne­se we­ten­schap­pers kun­nen met een af­stands­be­die­ning een duif, die elek­tro­den in de her­se­nen kreeg in­ge­plant, in een be­paal­de rich­ting la­ten vlie­gen. Dat meldt staats­pers­bu­reau Xin­hua. Het is de eer­ste keer dat we­ten­schap­pers via elek­tro­den de vlucht van een duif kun­nen be­stu­ren, zegt hoofd­on­der­zoe­ker Xu­e­cheng Su. In 2005 voer­de hij al een soort­ge­lijk ex­pe­ri­ment uit­met muizen. Hij en zijn col­le­ga’s kun­nen de duif naar links, rechts, boven of be­ne­den la­ten vlie­gen. Het is waar­schijn­lijk de ul­tie­me droom van een he­le­boel dui­ven­mel­kers - al ziet het er niet naar uit dat de toe­pas­sing snel ge­com­mer­ci­a­li­seerd zal wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.