Bit­te­re tra­nen

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Bosni­sche mos­lims la­ten hun tra­nen de vrije loop tij­dens een de­mon­stra­tie in Sa­ra­je­vo. Dui­zen­den Bosni­sche mos­lims ver­za­mel­den zich in de hoofd­stad om te pro­tes­te­ren te­gen de be­slis­sing van het In­ter­na­ti­o­naal Ge­rechts­hof om Ser­vië als staat vrij te spre­ken van ge­no­ci­de tij­dens de Bosni­sche oor­log van 1992 tot 1995. Het Hof zei wel dat de mas­sa­moord op meer dan 7.000 mos­lim­jon­gens en -man­nen in de VNen­cla­ve van Sre­bre­ni­ca een daad van ge­no­ci­de was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.