«Kwa­li­teit van snel­weg­par­kings gaat er­op voor­uit»

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

De al­ge­me­ne kwa­li­teit van de snel­weg­par­kings in Vlaan­de­ren is er op voor­uit - den ook dit jaar 17 par­kings be­kroond met kwa­li­teits­ster­ren voor de goe­de dienst­ver­le­ning en een ver­zorg­de in­fra­struc­tuur. De par­kings kre­gen van Vlaams mi­nis­ter van open­ba­re wer­ken Kris Pee­ters het Kwa­li ‘kwa­li­teits­ster­ren’. Vo­rig jaar Drie par­kings kre­gen de maxi­mum­sco­re van drie sterren. Het gaat om de par­king op de E19 in Min­der­hout (rich­ting Ant­wer­pen) en de par­kings op de E19 in Waar­loos (bei­de rich­tin­gen).

@ www.krispee­ters.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.