Maxi­mum­prijs voor ver­ze­ke­ring rechts­bij­stand

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

Voort­aan kan ie­der­een een rechts­bij­stands­ver­ze­ke De ver­ze­ke­rings­sec­tor en de re­ge­ring gaan daar­voor een ‘ty­p­e­con­tract’ lan­ce­ren, zo heb­ben mi­nis­ters Lau­ret­te On­ke­linx en Freya Van den Bos­sche be­kend­ge­maakt. De vrij­stel­ling of ei­gen bij­dra­ge van de ver­ze­ker­de mag Bij be­mid­de­ling en in ge­val van een echt­schei­ding door on­der­lin­ge toe­stem­ming mag geen vrij­stel­ling wor­den toe­ge­past. De re­ge­ring legt daar dit jaar per jaar. Mo­men­teel be­schikt ge­zin­nen over een rechts­bij­stands­ver­ze­ke­ring, zegt Gu­staaf Dae­men van As­su­ra­lia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.